Tisztelt Szülők!

Kedves Diákok!

 

Az iskola- és pályaválasztás hosszú évekre szóló, nehéz döntés.
Új iskolát, jó szakmát kell választani, abból az óriási kínálatból, amelyet az iskolák nyújtanak. Ebben a jelentős döntésben kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy bemutatjuk intézményünket a

MIOK József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskolát.

Iskolánkban a közoktatás és a szakképzés egységes rendszert alkot. Gimnáziumi oktatásban részt vehetnek a diákok nappali és esti tagozaton. Bekerülésre esélyt adunk azoknak is, akiknek tanulmányi eredménye nem kitűnő.

A gimnázium 3. évfolyamától tanítványainknak lehetőséget kínálunk arra, hogy fakultáció keretében megismerkedjenek az iskolánkban oktatott szakmák alapjaival (közgazdaságtan, kereskedelem-marketing, idegenforgalom, kézművesség) és érettségi után ezek közül abban szerezhessenek államilag elismert OKJ-s képesítést, amelyhez adottságuk és kedvük van.

A szülők és tanulók számára fontos körülmény az, hogy tanítványaink iskolai életét egy-egy tanulmányi szakasz lezárása után nem töri meg új iskolaválasztás, a változó környezethez, feltételekhez való alkalmazkodás, mert nálunk ugyanabban a pedagógiai környezetben tanulhatnak tovább.

A MIOK JNGSZI  20 éve működik a megyeszékhelyen, azóta növekszik jelentősége a szakképzés területén is. Képzési kínálatunk évről évre bővült a szülők, diákok és a munkaerőpiac folyamatosan változó igényei szerint.

Iskolánk missziója az, hogy elkötelezett szakoktatói gárdával valósítsa meg oktatási céljait, a munkaerőpiaci változásokra gyorsan reagálva piacképes szakmákat kínáljon a fiataloknak, és hogy oktató-nevelő munkájával elősegítse a társadalmi beilleszkedést és népszerűsítse az életen át tartó tanulás eszméjét.