Pénzügyi, gazdasági, vállalkozói tudatosságra nevelés az iskolában

Iskolánk az elsők között csatlakozott a European Money Week-hez kapcsolódó „Pénz7” rendezvénysorozathoz. Azóta is minden tanévben aktívan veszünk részt a programokban. Elkötelezettségünk elismeréseként elnyertük a „Pénz7 iskola – a tudatosan gazdálkodó diákokért” logót.

penzhetlogo kicsi

A Pénz7 eseménysorozat rövid története

Magyarország 2015-ben csatlakozott először ahhoz, az Európa szerte 23 országban egy időben zajló kezdeményezéshez, melynek célja, hogy már fiatal kortól segítse a pénzügyi ismeretekkel rendelkező, sorsát e téren is kezében tartó fogyasztó információkkal való támogatását, a figyelemfelkeltést a pénzügyi tudatosságra. Az eseménysorozat számos szakmai programot, iskolai tanórát, foglakozásokat, versenyeket foglal magában.
Az eseményeket a Magyar Bankszövetség a Pénziránytű Alapítvánnyal együttműködésben koordinálja, mint főszervező. A program fókuszában az általános és középiskolások állnak, akik közül első évben, 2015-ben, mintegy 650 iskolában, közel 90 ezer diák kapcsolódott be a Pénz7 eseményeibe míg 2016-ban 788 iskola 1435 pedagógussal támogatta a közel 102.000 diák pénzügyi tudatosságának elmélyítését.

Mi a pénzügyi kultúra?
A pénzügyi kultúra fogalmát az utóbbi években többféle hasonló módon is definiálták hazai és nemzetközi szervezetek egyaránt. A pénzügyi kultúra mérésének módszere még tágabb értelmezésű, mint maga a definíció. Azonban a legfontosabb, hogy a téma egyre inkább figyelmet kap, és a pénzügyi edukációnak idehaza és külföldön is egyre növekvő jelentősége van.
MNB, 2008 – A pénzügyi kultúra definíciója
„A pénzügyi ismeretek és képességek olyan szintje, amelynek segítségével az egyének képesek a tudatos és körültekintő döntéseikhez szükséges alapvető pénzügyi információkat azonosítani, majd azok megszerzése után azokat értelmezni, és ez alapján döntést hozni, felmérve döntésük lehetséges jövőbeni pénzügyi, illetve egyéb következményeit.”

A Magyarországon megrendezésre kerülő Pénz7 missziója, hogy
- felhívja a figyelmet a pénzügyi tudatosságra, a pénzügyi kultúra fejlesztésének fontosságára,
- széleskörű szakmai összefogás megteremtésével segítse a különféle, pénzügyi edukációs projektek terjedését, hasznosulását.